Vi tillverkar våra produkter som om vi gjorde dem till oss själva.

Den första produkten kom till utifrån ett personligt behov.

På 70-talet startade företagets grundare Heikki Alakortes ett företag där han arbetade på inte bara sin egen åker, utan också hjälpte andra lantbrukare i Kortteenkylä. Maskinentreprenaden utökades snöröjning på vintern och efter att den första grävmaskinen införskaffats även bland annat till grävning av täckdiken.
För att underlätta arbetet utvecklade Heikki olika arbetsmaskiner i sin verkstad. Schaktbladet var till en början avsett för eget bruk, men den hållbara och funktionella produkten började även intressera andra maskinanvändare. Marknaden för schaktblad växte, entreprenaden hamnade i bakgrunden och produkterna som tillverkades i verkstaden fick namnet JYKEVÄ.
JYKEVÄ schaktblad konstruerades redan från början för att hålla och vara funktionssäkra. Samma kompromisslösa princip används vid utvecklingen och tillverkningen av övriga JYKEVÄ-produkter. Vi tillverkar våra produkter som om vi gjorde dem till oss själva, så att de garanterat håller!
På bilden nedan testar Heikki en ny brännskärmaskin i början av 80-talet. Jykevä – en nostalgisktripp
Jykevä - nostalgiakuva

Metallipaja

Vi tillverkar alla JYKEVÄ-produkter i Isojoki i Södra Österbotten. Förutom vår egen verkstadspersonal använder vi engagerade underleverantörer i vårt närområde. Det garanterar snabba leveranser och JYKEVÄ-produkter av toppkvalitet!
1960-talet
Maskinentreprenad i tillägg till arbetet på det egna lantbruket
1970-talet
Utveckling och tillverkning av schaktblad och andra produkter vid sidan om maskinentreprenaden
1980-talet
Entreprenaden hamnar i bakgrunden, fokus hamnar på Metallipajas verksamhet
1984
Årets företagare i Isojoki
1990-talet
Återförsäljare runt om i Finland, tillverkningen av täckdikesplogar inleds
2000-talet
Exporten av schaktblad till de nordiska länderna inleds
2010-talet
JYKEVÄ schaktblad till IKH-kedjans sortiment
2013
Ägarbyte, Janne blir chef
2020
Tillverkningsrättigheterna till Monix täckdikare, gruskassett och bandplattor förvärvas från Tuurinkoski Oy
2023
Produktfamiljen JYKEVÄ förtydligas och stärks