Gruskassett

JYKEVÄ SANDBOX GRUSKASSETT

Jykevä SandBox är en kassett avsedd för grusning av täckdiken och kan monteras på traktorns släpvagn eller ett skogssläp. SandBox kan även användas för att grusa kabeldiken eller för att fylla på grus vid byggnader.
Extrautrustning: Grussåll (lyfts upp hydrauliskt på kassetten).
  • – Kassettens volym: 4,0 m3
  • – Bredd x längd x höjd: 200 cm x 200 cm x 160 cm
  • – Transportörens längd: 200 cm
  • – Vikt: 1000 kg