Hydrauliska schaktblad

Arbetet går som en dans när du väljer en mångsidig Jykevä. JYKEVÄ HYDRO-kollektionen innehåller arbetsmaskiner för alla behov. Fyra olika bomalternativ och upp till fyra olika arbetsbredder beroende på modell. Det generösa utbudet av tillbehör möjliggör schaktning och snöröjning, sladdning av åker och väg, röjningsarbeten, fläckmarkberedning av skogar, alvluckring och dikning.
Skivdelen monteras på bommen med ett unikt snabbfäste, som gör det enkelt och snabbt att byta ut skivdelen mot olika tillbehör. Skivan kan vändas från dragposition till skjutposition med den stabila inhemska hydraulcylindern i alla modeller. Cylindern är försedd med en låsventil som skyddar traktorhydrauliken från tryckslag om skivdelen skulle träffa ett hinder. I flaggskeppsmodellen H30 går bommen även att vända i sidled hydrauliskt.

En stomme, flera anordningar.

plus
Alvluckrare

plus
Stubb- och stenrivare

plus
Täckdikesplogar

plus
Förlängningsbom

Modeller

JYKEVÄ H10
 • – Arbetsbredd: 250 cm
 • – Skivans höjd: 600 mm
 • – Stomme: 200 x 200 x 8 mm
 • – Svängaxel: 80 mm
 • – Svängcylinder 80/45 mm, rör med 7,5 mm vägg
 • – Slitstarkt stål: svetsat 10 x 100 mm slätt fjäderstål
 • – Vikt: 540 kg
 • – Traktorrekommendation: 70–100 hk
 • – JYV01 stödhjulssats (svetsbar fästsats JYV01K behövs också för skivdelen)
 • – JYV144 tryckbegränsningsventil (monteras istället för låsventilen)
 • – JYV07 mullvadsplog
 • – JYV11H2 stubb- och stenrivare 2 pinnar
 • – JYV11H4 stubb- och stenrivare 4 pinnar
 • – JYV10H4 alvluckrare 4 pinnar
JYKEVÄ H15
 • – Arbetsbredder: 250 cm / 270 cm / 300 cm
 • – Skivans höjd: 650 mm
 • – Stomme: 200 x 200 x 8 mm
 • – Svängaxel: 80 mm
 • – Svängcylinder 100/50 mm, rör med 7,5 mm vägg
 • – Slitstarkt stål: bultmonterat 10 x 240 mm perforerat stål
 • – Vikt: 620 kg / 640 kg / 670 kg
 • – Traktorrekommendation: 70–100 hk
 • – Skivdelen har färdiga fästen för stödhjul och för gavelplåtar/vallvingar
 • – JYV01 stödhjulssats
 • – JYV02L gavelplåt vänster
 • – JYV02R gavelplåt höger
 • – JYV03 vallvinge höger
 • – JYV144 tryckbegränsningsventil (monteras istället för låsventilen)
 • – JYV07 mullvadsplog
 • – JYV11H2 stubb- och stenrivare 2 pinnar
 • – JYV11H4 stubb- och stenrivare 4 pinnar
 • – JYV10H4 alvluckrare 4 pinnar
JYKEVÄ H20
 • – Arbetsbredder: 250 cm / 270 cm / 300 cm / 350 cm
 • – Skivans höjd: 650 mm
 • – Stomme: 300 x 200 x 10 mm
 • – Svängaxel: 125 mm
 • – Svängcylinder 100/50 mm, rör med 7,5 mm vägg
 • – Slitstarkt stål: bultmonterat 10 x 240 mm perforerat stål
 • – Vikt: 720 kg / 740 kg / 770 kg / 820 kg
 • – Traktorrekommendation: 100–250 hk
 • – Skivdelen har färdiga fästen för stödhjul och för gavelplåtar/vallvingar
 • – JYV01 stödhjulssats
 • – JYV02L gavelplåt vänster
 • – JYV02R gavelplåt höger
 • – JYV03 vallvinge höger
 • – JYV144 tryckbegränsningsventil (monteras istället för låsventilen)
 • – JYV07 mullvadsplog
 • – JYV11H2 stubb- och stenrivare 2 pinnar
 • – JYV11H4 stubb- och stenrivare 4 pinnar
 • – JYV10H4 alvluckrare 4 pinnar
 • – JYV04 förlängningsbom (monteras med bult på sladdens bom i den svetsbara flänsen)
JYKEVÄ H30
 • – Arbetsbredder: 250 cm / 270 cm / 300 cm / 350 cm
 • – Skivans höjd: 650 mm
 • – Stomme: 300 x 200 x 10 mm
 • – Svängaxel: 125 mm
 • – Svängcylinder 100/50 mm, rör med 7,5 mm vägg
 • – Cylinder för sidoförflyttning av bom: 80/45 mm, rör med 7,5 mm vägg
 • – Slitstarkt stål: bultmonterat 10 x 240 mm perforerat stål
 • – Vikt: 800 kg / 820 kg / 850 kg / 900 kg
 • – Traktorrekommendation: 100–250 hk
 • – Skivdelen har färdiga fästen för stödhjul och för gavelplåtar/vallvingar
 • – JYV01 stödhjulssats
 • – JYV02L gavelplåt vänster
 • – JYV02R gavelplåt höger
 • – JYV03 vallvinge höger
 • – JYV144 tryckbegränsningsventil (monteras istället för låsventilen)
 • – JYV07 mullvadsplog
 • – JYV11H2 stubb- och stenrivare 2 pinnar
 • – JYV11H4 stubb- och stenrivare 4 pinnar
 • – JYV10H4 alvluckrare 4 pinnar
 • – JYV04 förlängningsbom (monteras med bult på sladdens bom i den svetsbara flänsen)

Tillbehör

ALVLUCKRARE

Alvluckraren löser problemet med förtätning av åkrar. Alvluckraren luckrar upp det täta lagret som genom åren bildats under plöjgränsen och som skadar jordens tillväxtegenskaper och förhindrar överflödigt ytvatten från att nå täckdiken.

JYKEVÄ alvluckrare når hela 60–70 cm ner i marken och luckrar med säkerhet upp det täta lagret. Luckrarens bredd är 3 meter. Pinnarna kan tas loss tack vare det bultmonterade hängselfästet och kan även justeras steglöst. En säkerhetsbult förhindrar skador vid påkörning av hinder.
Fästen för stödhjul finns som extrautrustning. Samma stödhjulssats JYV01 som används för schaktbladen används även här.

Alvluckraren säljs med 4 resp. 6 pinnar.

STUBB- OCH STENRIVARE

JYKEVÄ stubb- och stenrivare är ett effektivt redskap till exempel vid fläckmarkberedning av skogar samt röjning av stenar, stubbar och buskar. Rivaren kan vändas från dragposition till skjutposition.
Rivaren tillverkas med 2 resp. 4 pinnar. Pinnarnas längd är 75 cm.

MULLVADSPLOG

Med JYKEVÄ mullvadsplog förhindrar du ytvattenskador orsakade av vår- och höstregn och leder säkert och förmånligt vattnet från sänkor och källor till täck- eller dräneringsdiken. Med mullvadsplogen kan du också lägga täckdikesrör i marken.
Mullvadsplogen har blivit mycket populär framför allt i täckdikade marker, där gamla täckdiken fungerar bra men där åkerns yta har packats ihop så att vatten inte kan tränga igenom. Om man kör med mullvadsplogen tvärs över de gamla täckdikena filtrerar man det skadliga ytvattnet genom det täta jordlagret och leder det därmed till täckdiket.
 • Max. arbetsdjup 75 cm.
 • Lågt dragmotstånd tack vare det vässade skärbladet, cirka 50 hk.
 • En utlösarbult i bladet (18 mm) förhindrar att traktorn och plogen går sönder.
 • Blad 20 mm slitstarkt stål.
 • Dragkula 75 mm med 50 mm anslutningsdon för fastsättning av täckdikesrör.

FÖRLÄNGNINGSBOM

JYKEVÄ förlängningsbom omvandlar schaktbladet till en åker- och vägsladd. Förlängningsbommen monteras med bult på schaktbladets stomme i den svetsbara flänsen.
Förlängningsbommens längd är 200 cm. Rejäla hjul 11.5/80 x 15.3. Bladets lutning kan justeras genom att luta bakaxeln hydrauliskt. En draganordning för sladdens 3-punktsfäste medföljer.
Förlängningsbom är tillgänglig för de hydrauliska modellerna H20 och H30.

Extrautrustning

Stödhjul
Produktbeskrivning: Stödhjulen monteras bakom skivdelen och underlättar sladdning av vägar, planing av åkrar och plogning av den första snön på grusvägar och gårdar.

JYKEVÄ stödhjul har stabila stommar och är stora, 155R13, höjd ca 500 mm.

Stommen har en mönsterskyddad returfjäder som vrider hjulen i skydd bakom skivan när hjulen inte används eller skivan är i luften. Hjulen är lätta att justera i höjdled och kan finjusteras med hjälp av traktorns skjutstång.
Gavelplåtar
Gavelplåtar med snabbfäste underlättar och påskyndar plogning av gårdar och schaktning. Större mängder snö eller jord kan förflyttas på en gång.

Vid behov kan gavelplåten vridas bakåt på fästaxeln så att massorna kan förflyttas åt sidan vid sladdning. Kör man på ett hinder lyfts gavelplåten upp och förhindrar eventuella skador.
Vallvinge
Vallvingen monteras till höger om skivan istället för gavelplåten. Vingen sänker vallen och slänger lättare upp snön på vallen.
Tryckbegränsningsventil
Svängcylindern i JYKEVÄ-bladet har en låsventil som standard för att skydda traktorhydrauliken från tryckstötar. Tryckbegränsningsventilen är tillgänglig som extrautrustning och monteras på svängcylindern istället för låsventilen.

Tryckbegränsningsventilen har en tankanslutning till vilken ventilen styr övertrycket som cylindern utsätts för då sladdens blad träffar en sten, en stubbe eller ett annat hinder. Det lindrar ett plötsligt slag mot sladden, traktorn och hydrauliken och skyddar på så sätt utrustningen och föraren mot skador. Ventilen används för att justera utlösningstrycket separat åt båda håll.

Tryckbegränsningsventilen kan beställas fabriksmonterad på den nya sladden istället för låsventilen. Ventilen finns också som monteringssats så att man kan montera den själv på den gamla sladden.
NTP-10 adapter
Adaptern används för att ansluta skivdelen på hydrauliska JYKEVÄ schaktblad och alla tillbehör till grävmaskinens NTP10-fäste. På beställning kan adaptern också förses med andra standardredskapsfästen istället för NTP10-fästet.