Mekaniska schaktblad

Arbetet går som en dans när du väljer en mångsidig Jykevä. Jykevä schaktblad är en effektiv arbetsmaskin för olika schaktnings-, planings- och sladdningsuppgifter eller snöröjning. Stommens stödkonstruktioner samt skivdelens optimala formgivning och mycket styva hölje gör schaktbladet till ett mycket starkt redskap som klarar av att skära igenom även hård mark.

En stomme, flera anordningar.

plus
Alvluckrare

plus
Stubb- och stenrivare

plus
Täckdikesplogar

Modeller

JYKEVÄ J20
 • – Arbetsbredd: 200 cm
 • – Skivans höjd: 500 mm
 • – Stomme: 200 x 120 x 6 mm
 • – Svängaxel: 70 mm
 • – Låstapp: 35 mm
 • – Slitstarkt stål: svetsat 10 x 80 mm slätt fjäderstål
 • – Vikt: 235 kg
 • – Traktorrekommendation: 30–60 hk
 • – Ingen extrautrustning
JYKEVÄ J250
 • – Arbetsbredd: 250 cm
 • – Skivans höjd: 600 mm
 • – Stomme: 250 x 170 x 5 mm
 • – Svängaxel: 80 mm
 • – Låstapp: 40 mm
 • – Slitstarkt stål: svetsat 10 x 100 mm slätt fjäderstål
 • – Vikt: 380 kg
 • – Traktorrekommendation: 50–100 hk
 • – JYV01 stödhjulssats (svetsbar fästsats JYV01K behövs också för skivdelen)
 • – JYV06 mullvadsplog
 • – JYV11M2 stubb- och stenrivare 2 pinnar
 • – JYV11M4 stubb- och stenrivare 4 pinnar
 • – JYV10M4 alvluckrare 4 pinnar
JYKEVÄ J250R
 • – Arbetsbredd: 250 cm
 • – Skivans höjd: 650 mm
 • – Stomme: 250 x 170 x 5 mm
 • – Svängaxel: 80 mm
 • – Låstapp: 40 mm
 • – Slitstarkt stål: bultmonterat 10 x 240 mm perforerat stål
 • – Vikt: 430 kg
 • – Traktorrekommendation: 50–100 hk
 • – Skivdelen har färdiga fästen för stödhjul och för gavelplåtar/vallvingar
 • – JYV01 stödhjulssats
 • – JYV02L gavelplåt vänster
 • – JYV02R gavelplåt höger
 • – JYV03 vallvinge höger
 • – JYV06 mullvadsplog
 • – JYV11M2 stubb- och stenrivare 2 pinnar
 • – JYV11M4 stubb- och stenrivare 4 pinnar
 • – JYV10M4 alvluckrare 4 pinnar
JYKEVÄ J270R
 • – Arbetsbredd: 270 cm
 • – Skivans höjd: 650 mm
 • – Stomme: 250 x 170 x 5 mm
 • – Svängaxel: 80 mm
 • – Låstapp: 40 mm
 • – Slitstarkt stål: bultmonterat 10 x 240 mm perforerat stål
 • – Vikt: 450 kg
 • – Traktorrekommendation: 50–100 hk
 • – Skivdelen har färdiga fästen för stödhjul och för gavelplåtar/vallvingar
 • – JYV01 stödhjulssats
 • – JYV02L gavelplåt vänster
 • – JYV02R gavelplåt höger
 • – JYV03 vallvinge höger
 • – JYV06 mullvadsplog
 • – JYV11M2 stubb- och stenrivare 2 pinnar
 • – JYV11M4 stubb- och stenrivare 4 pinnar
 • – JYV10M4 alvluckrare 4 pinnar
JYKEVÄ JYT200 Sladd för truck
 • – Adaptrar i sladden för truckpinnar. Möjliggör användning med truck för snöröjning på vintern.
 • – Kan även användas som normalt med traktor.
 • – Gavelplåtar som standard
 • – Arbetsbredd: 200 cm
 • – Skivans höjd: 500 mm
 • – Stomme: 200 x 120 x 6 mm
 • – Svängaxel: 70 mm
 • – Låstapp: 35 mm
 • – Vikt: 255 kg
 • – Slitstarkt stål: svetsat 10 x 80 mm slätt fjäderstål

Tillbehör

MONTERING AV TILLBEHÖR

Tillbehören till mekaniska schaktblad är lätta att montera istället för skivdelen tack vare den bultmonterade låshylsan.

ALVLUCKRARE

Alvluckraren löser problemet med förtätning av åkrar. Alvluckraren luckrar upp det täta lagret som genom åren bildats under plöjgränsen och som skadar jordens tillväxtegenskaper och förhindrar överflödigt ytvatten från att nå täckdiken.
JYKEVÄ alvluckrare når hela 60–70 cm ner i marken och luckrar med säkerhet upp det täta lagret. Luckrarens bredd är 3 meter. Pinnarna kan tas loss tack vare det bultmonterade hängselfästet och kan även justeras steglöst. En säkerhetsbult förhindrar skador vid påkörning av hinder.
Fästen för stödhjul finns som extrautrustning. Samma stödhjulssats JYV01 som används för schaktbladen används även här.
Alvluckraren säljs med 4 resp. 6 pinnar.

STUBB- OCH STENRIVARE

JYKEVÄ stubb- och stenrivare är ett effektivt redskap till exempel vid fläckmarkberedning av skogar samt röjning av stenar, stubbar och buskar. Rivaren kan vändas från dragposition till skjutposition.
Rivaren tillverkas med 2 resp. 4 pinnar. Pinnarnas längd är 75 cm.

MULLVADSPLOG

Med JYKEVÄ mullvadsplog förhindrar du ytvattenskador orsakade av vår- och höstregn och leder säkert och förmånligt vattnet från sänkor och källor till täck- eller dräneringsdiken. Med mullvadsplogen kan du också lägga täckdikesrör i marken.
Mullvadsplogen har blivit mycket populär framför allt i täckdikade marker, där gamla täckdiken fungerar bra men där åkerns yta har packats ihop så att vatten inte kan tränga igenom. Om man kör med mullvadsplogen tvärs över de gamla täckdikena filtrerar man det skadliga ytvattnet genom det täta jordlagret och leder det därmed till täckdiket.
 • Max. arbetsdjup 75 cm.
 • Lågt dragmotstånd tack vare det vässade skärbladet, cirka 50 hk.
 • En utlösarbult i bladet förhindrar att traktorn och plogen går sönder.
 • Blad 20 x 200 mm av 400 HB slitstarkt stål.
 • Dragkula 75 mm med 50 mm anslutningsdon för fastsättning av täckdikesrör.
 • Vikt cirka 130 kg.

Extrautrustning

Stödhjul
Produktbeskrivning: Stödhjulen monteras bakom skivdelen och underlättar sladdning av vägar, planing av åkrar och plogning av den första snön på grusvägar och gårdar.

JYKEVÄ stödhjul har stabila stommar och är stora, 155R13, höjd ca 500 mm.

Stommen har en mönsterskyddad returfjäder som vrider hjulen i skydd bakom skivan när hjulen inte används eller skivan är i luften. Hjulen är lätta att justera i höjdled och kan finjusteras med hjälp av traktorns skjutstång.
Gavelplåtar
Gavelplåtar med snabbfäste underlättar och påskyndar plogning av gårdar och schaktning. Större mängder snö eller jord kan förflyttas på en gång.

Vid behov kan gavelplåten vridas bakåt på fästaxeln så att massorna kan förflyttas åt sidan vid sladdning. Kör man på ett hinder lyfts gavelplåten upp och förhindrar eventuella skador.
Vallvinge
Vallvingen monteras till höger om skivan istället för gavelplåten. Vingen sänker vallen och slänger lättare upp snön på vallen.